Всички снимки от пехота ( 194 )

Разузнавателен отред от 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Войник от 23-ти пехотен Шипченски полк топи сняг за вода, Суха горица, между Охрид и Преспанското езеро 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Фронтовата баня - войници от 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Войници от 23-ти пехотен Шипченски полк изработват художествени предмети, Струмски фронт 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Бивакът на войската край село Слейче, 1917 г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), Слейче, военни, пехота 

Импровизирано полево “кафене” в бивака край село Слейче, 1917 г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), Слейче, военни, пехота 

Патрул в околностите на Преспанското езеро, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Войската на стан, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Цар Борис и Княз Кирил в команден телефонен пост по време на Големите царски маневри край Попово, 1937 г.

 1930-1940, Попово, военни, командири, личности, пехота 

Имена: ,

Първите картечници в българската пехота - Максим-Шпандау (Maxim-Schpandau), София 1907г.

 1900-1910, София, военни, пехота