Всички снимки от пехота ( 194 )

Часовой, стражеви пост: “Ефрейтор Донка Хр. Богданова от 60 пехотен полк, родом от село Смилево, Битолско. Участвала в четнишкото движение като четник за свободата на Македония и войните за Обединението на българския народ през 1912 до 1917 г., наградена през 1912 и 1913 г. с ордените “За Храброст” IV и III степен, а през настоящата война наградена лично от Главнокомандующия със златен орден За Храброст I степен”, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Имена:

4-та картечна рота от 84-ти пехотен полк при 7-ма Рилска дивизия на бивак в село Латрово, Демирхисарско, 1917 г.

 1910-1920, Латрово, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Командирът на 9-та Плевенска пехотна дивизия генерал Стефан Нерезов с български и германски офицери в щаба на дивизията, Южния фронт, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота, чужди военни 

Имена:

Картечен отряд от 3-ти пехотен Видински полк - “Бдинци”

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Бдинци: картечен отряд от 3-ти пехотен Видински полк

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Портрет с автограф от 1937 г. на генерала от пехотата Данаил Николаев (1852-1942)

 1930-1940, военни, командири, лица, пехота 

Имена:

Контраатака с противогази в Щурмовото Училище на 3-ти пехотен Бдински полк (обучение на щурмови групи), с. Цапари, Битолско, октомври 1917 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), Цапари (Битолско), военни, пехота 

Настъплението на 7-ма пехотна Рилска дивизия за Демир-Хисар - Серес, 1916 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), Серес (Сер, Сяр), военни, пехота 

Укрепления на 4-ти пехотен Македонски полк по планината Беласица

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Събиране на телената мрежа пред английските окопи след изтласкването на англичаните от позиция на Круша планина, 1917 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота