Всички снимки от пехота ( 194 )

Строева подготовка за маневри, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, пехота 

Стан на българската войска

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, пехота 

Копаене на гроб за загинали войници

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, пехота 

Обучение на картечна рота от 6-и пехотен полк

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, пехота