1930-1940, Попово, военни, командири, личности, пехота

Цар Борис и Княз Кирил в команден телефонен пост по време на Големите царски маневри край Попово, 1937 г.

Имена: ,