Всички снимки от 23-ти пехотен Шипченски полк ( 25 )

В окопите на позициите на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Импровизирани “сепарета” за обяд на бойците в лагера на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Офицери от командването на 23-ти пехотен Шипченски полк пред “Вила Надежда” - вероятно офицерския клуб, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, пехота 

Офицери и войници от 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Разузнавателен отряд в търсене за залавянето на информатор, 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Завоят на Черна, пране в платнища, 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Ариергардът на пехотата, 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, кавалерия 

Гардеробът на “предното охранение” (пост) на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Готвач храни кокошките от обоза на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Караул на 23-ти пехотен Шипченски полк близо до Преспанското езеро, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота