Всички снимки от пехота ( 194 )

4-ти пехотен полк. Войнишко - селско хоро в с. Смоларе

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), Смоларе, военни, етнография, пехота 

Бивак на част от 38-ми пехотен Одрински полк, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Картечари от 38-ми пехотен Одрински полк, юни 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Бивакът на рота от 38-ми пехотен Одрински полк при с. Кюстенджик, 12 юни 1916 г.

 1910-1920, Кюстенджик, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Укрития на 38-ми пехотен Одрински полк на Южния фронт, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Укрития на 38-ми пехотен Одрински полк на Южния фронт, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Българската пехота преминава мост над река Марица на път за Одрин, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, военни, пехота 

Бдинци (войници от 6-а пехотна Бдинска дивизия) след боя при село Братин дол (Македония) с пленено оръжие

 1910-1920, Братин дол, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Стъпките на войниците по пътеката към бойното поле, Завоят на река Черна, септември 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Войнишка землянка на Южния фронт

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота