Всички снимки от Попово ( 4 )

Кметът на град Попово Петър Ламбринов тържествено посреща Н.В.Цар Борис ІІІ в Попово на 2 октомври 1937 г., където се провежда разбор на завършилите военни маневри

 Попово, военни, личности, събития 

Имена: ,

Група стражари с началника си - опълченеца Георги Димитров Стоянов (седнал в средата), гр. Попово, 1886 г.

 1800-1900, Попово, военни, полиция 

Имена:

Цар Борис и Княз Кирил в команден телефонен пост по време на Големите царски маневри край Попово, 1937 г.

 1930-1940, Попово, военни, командири, личности, пехота 

Имена: ,

Офицер до прикрити с растителност триосни камиони Щаер 440. Големите военни маневри край Попово, 1937 г.

 1930-1940, Попово, военни, камиони, моторизирани