1900-1910, София, военни, пехота

Първите картечници в българската пехота - Максим-Шпандау (Maxim-Schpandau), София 1907г.