Всички снимки от пехота ( 194 )

Пехотна колона преминава през българско село по време на маневри, втората половина на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, пехота 

Пехотна колона с бойното знаме на полка по време на маневри, втората половина на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, пехота 

Български генерал и германски полковник на обиколка в окупирана Северна Гърция, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, пехота, чужди военни 

Българи от Беломорието, пехотна дружина, редовен запас, 1941г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, пехота 

В окопите на позициите на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), ТОП, военни, пехота 

Импровизирани “сепарета” за обяд на бойците в лагера на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Офицери от командването на 23-ти пехотен Шипченски полк пред “Вила Надежда” - вероятно офицерския клуб, 1917г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, пехота 

Офицери и войници от 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Разузнавателен отряд в търсене за залавянето на информатор, 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Завоят на Черна, пране в платнища, 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.

 1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота