Всички снимки от пехота ( 194 )

Бараките на 5-ти Македонски полк

 11-та пехотна Македонска дивизия, 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Генерал-майор Георги Тодоров (1858-1934) - началник на 7-ма пехотна Рилска дивизия (брат на професор Александър Теодоров-Балан)

 1910-1920, военни, командири, лица, пехота 

Имена:

На пост, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, пехота 

Скопие, Юлий 1917г., след едно учение с маски против задушливи газове

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, пехота 

Българската пехота преди атака в близост до Одрин

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, военни, пехота 

Посрещане на Българската армия - генерал Владимир Стойчев целува полковото знаме, София 1945г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, личности, пехота 

Имена:

Посрещане на Българската армия - генерал Владимир Стойчев приветства войските, София 1945г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, командири, пехота 

Имена:

Картечен отряд, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, пехота 

София, площад “Св. Неделя”, манифестация на армейските части в подкрепа на новото Отечественофронтовско правителство, около 9 септември 1944 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, пехота 

София, армейски части манифестират в подкрепа на новото Отечественофронтовско правителство, около 9 септември 1944 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, пехота