1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), Слейче, военни, пехота

Импровизирано полево "кафене" в бивака край село Слейче, 1917 г.