Всички снимки от пехота ( 194 )

На пост пред полковата каса

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, пехота 

Кратка почивка за цигара по време на учение

 1930-1940, Втора световна война (1939-1945), военни, пехота 

Първи взвод по време на почивка

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, пехота 

Учение, предпазване от химическа атака, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, военни, пехота 

Учение, залавяне и обезвреждане на противника, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, военни, пехота 

Сбор на плаца за разяснение на тактически задачи

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Войскова част на учебен поход - упражнение с военни димки, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, пехота 

Войскова част на учебен поход, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, пехота 

Българска войскова част пред телени заграждения

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Българска войскова част минава през телени заграждения

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота