1930-1940, София, индустрия, магазини, търговия

Изложбен салон на чешката мебелна фабрика в София "Немечек", 30-те години на ХХ век