1950-1960, индустрия, реклама, търговия

Реклама на "Софийско пиво", 50-те години на ХХ век