1980-1990, София, индустрия, кафенета, услуги

Ведомствено кафене на "Обществено хранене" в ЗММ София, 1985г.