1920-1930, Перник, индустрия, руска емиграция

Руски емигранти от разформированата армия на Врангел пред рудник Бели бряг, Перник 1924 г.