Всички снимки от шлосери ( 12 )

Работници от железопътния завод в едно от халетата на завода, София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, железници, индустрия, шлосери 

Работилница със струг за поправка на автомобили и друга техника, Свиленград, 1938 г.

 1930-1940, Свиленград (Мустафа паша), автомобили, автотранспорт, транспорт, шлосери 

Авиомеханици от Държавната аеропланна работилница в Божурище (ДАР) изпитват двигател на самолет след ремонт, снимката е надписана: “изпробване мотора на станок след ремонта преди да се постави на аероплана”, Божурище 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Божурище, авиация, военни, въздухоплаване, шлосери 

“Известният съветски стругар-скоростник Николай Чикарьов предава опита си на млади български стругари от Държавния механичен завод”, София, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, индустрия, съветски специалисти, шлосери 

Имена:

Работници заваряват детайл с оксижен, София, 1930 г.

 1930-1940, София, професии, шлосери 

Българин емигрант, стругаро-фрезист в работилницата F. Bissel & Co, през 1902 г. в град Toledo, Ohio - САЩ

 1900-1910, българи в чужбина, емигранти, професии, шлосери 

Цехът за сглобяване на самолетни двигатели (моторното отделение) в ДАР (Държавна аеропланна работилница) - Божурище, 1938г.

 1930-1940, Божурище, авиация, индустрия, професии, шлосери 

Работилница за печки и кюнци “Гарваня”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, професии, услуги, шлосери 

Работници от леярски цех в Завод 12 в София, произвеждащ улични табели и съоръжения, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, индустрия, професии, шлосери 

Търново, шлосерска работилница, 1926 г.

 1920-1930, Велико Търново, професии, шлосери