1920-1930, Перник, архитектура, индустрия

Перник, старата сграда на Дирекцията на мините, 20-те години на ХХ век