1930-1940, Перник, индустрия

Перник, общ изглед към града с миньорските общежития (поглед от югоизток), 1934 г.