1980-1990, индустрия, розово масло

Производство на розово масло, 80-те години на ХХ век