1960-1970, животновъдство, индустрия

Кравеферма, инсталация за доене в гюмове, 60-те години на ХХ век