1910-1920, София, архитектура, индустрия

Бирената фабрика на братя Прошек в София (построена в 1884-5г., разрушена през 2005 г.)