1930-1940, София, образование, основно, спорт

София, ученически волейболен отбор със своя треньор в двора на Трета мъжка гимназия, 30-те години на ХХ век