1930-1940, Димово, гимназиално, етнография, образование

Ученички от девическата гимназия в Димово, облечени в народни носии, 1937 г.