1940-1950, София, гимназиално, манифестации, образование, събития

Шествие на абитуриенти от Македония, завършили в София, района около мястото на днешното НДК, 1941 г.