Всички снимки от Панагюрище ( 2 )

Министърът на железниците, пощите и телеграфите Стоян Костурков (с брадата), министърът на земеделието и държавните имоти Димитър Гичев (с калпак), Н.В.Царица Йоанна, Н.В.Цар Борис III, и др. след тържественото откриване на железопътната отсечка Пловдив-Панагюрище, заснети на излизане от банкета в дърводелското училище в Панагюрище, 1933 г.

 1930-1940, Панагюрище, железници, образование, откривания, правителство, събития 

Имена: , , ,

Тримата братя Павел, Петко и Михаил Дейкови, намерили Панагюрското златно съкровище на 8-ми декември 1949 г.

 1940-1950, Панагюрище, без коментар, събития 

Имена: , ,