1920-1930, образование, предучилищно, учители

Малки балерини със своята учителка, 20-те години на ХХ век