1920-1930, образование, основно

Ученици от 2-ро отделение, 20-те години на ХХ век