1910-1920, образование, основно, учители

Ученици с учителя си, началото на ХХ век