1800-1900, Борисовата градина, София, архитектура, образование

Обсерваторията на Софийския университет в Борисовата градина, края на XIX век