1930-1940, София, личности, образование, основно, събития

Н.Ц.В. Царица Йоанна пред вратите на 38-мо училище "Васил Априлов", София, януари 1934 г.

Имена: