1920-1930, София, магазини, образование, търговия

София, немската книжарница, 20-те години на ХХ век