1930-1940, София, образование, основно

Деца участници в училищна пиеса със здравна тематика, София, 30-те години на ХХ век