1800-1900, Цариград, българи в чужбина, лица, мода, образование

Студиен портрет на български студент в Цариград (вероятно в "Робърт колеж"), 1880 г.