1900-1910, Костур, лица, образование, основно

Ученик в българското училище в Костур, началото на ХХ век