1980-1990, Плевен, гимназиално, образование

Плевен, обучение в час по информатика с компютър "Правец 82", 80-те години на ХХ век