1910-1920, Пловдив, гимназиално, личности, образование, учители

Ученици от Пловдивската мъжка гимназия, в центъра седнал е класният им ръководител, бъдещият професор Асен Златаров, около 1910-1915 г.

Имена: