Всички снимки от изложения ( 21 )

Изложение на кокошки от Централна птицевъдна опитна станция, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, изложения, неизвестни, панорами 

Представителен щанд с производството на фабрика за ламаринени и емайлирани съдове на Никола Бакърджиев, София, неизвестно изложение, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, изложения, индустрия, търговия 

Българска група на посещение на Световното изложение в Париж, 1937 г.

 1930-1940, българи в чужбина, изложения 

Павилион на производители на селскостопанска и строителна техника от Германия на Пловдивския мострен панаир, края на 30-те, началото на 40-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, автотранспорт, изложения, транспорт, търговия 

Щанд на представителството на вносители на пишещи машини “Ремингтон” (Remington), на търговско изложение, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, изложения, търговия 

Щанд за обработка на кожи в търговско изложение, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, изложения, неизвестни, търговия 

Българи, облечени в народни носии на международното Балканско изложение в Ърл’с корт, Великобритания 1900г.

 1900-1910, българи в чужбина, етнография, изложения, търговия 

София, щанд с изложени хладилници на чешка фирма производител, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, бит, изложения, търговия 

София, представителство на чехословашки машиностроителни заводи “Агрострой”, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, София, изложения, търговия 

Български мебели, вероятно част от изложение или търговски салон, точна датировка - неизвестна

 1910-1920, бит, изложения, неизвестни, търговия