1930-1940, българи в чужбина, изложения

Българска група на посещение на Световното изложение в Париж, 1937 г.