1940-1950, София, изложения, търговия

София, представителство на чехословашки машиностроителни заводи "Агрострой", 40-те години на ХХ век