1900-1910, българи в чужбина, етнография, изложения, търговия

Българи, облечени в народни носии на международното Балканско изложение в Ърл