увеличи снимката | 1930-1940, изложения, неизвестни, панорами

Изложение на кокошки от Централна птицевъдна опитна станция, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век