1910-1920, бит, изложения, неизвестни, търговия

Български мебели, вероятно част от изложение или търговски салон, точна датировка - неизвестна