1930-1940, София, изложения, индустрия, търговия

Представителен щанд с производството на фабрика за ламаринени и емайлирани съдове на Никола Бакърджиев, София, неизвестно изложение, 30-те години на ХХ век