1930-1940, изложения, търговия

Щанд на представителството на вносители на пишещи машини "Ремингтон" (Remington), на търговско изложение, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век