Всички снимки от семейство ( 212 )

Многочленната фамилия на фотографите Карастоянови, София, около 1890 г.

 1800-1900, София, бит, семейство 

София, 1906 г., портрет на многочленно семейство

 1900-1910, София, бит, мода, семейство 

Семеен портрет, неизвестно къде, края на XIX век

 1800-1900, бит, лица, мода, семейство 

Семеен портрет, Пещера, 1906 г.

 1900-1910, Пещера, бит, лица, мода, семейство 

Семеен портрет, Пещера, 1912 г.

 1910-1920, Пещера, бит, мода, семейство 

Семеен портрет, неизвестно къде, началото на ХХ век

 1900-1910, бит, мода, семейство 

Многочленно семейство от Пазарджик, края на ХIХ век

 1800-1900, Пазарджик, бит, семейство 

Село Варвара, семейство с мобилизиран във войната, 1917 г.

 1910-1920, Варвара, бит, военни, етнография, семейство 

Дипломатът Илия Бояджиев с дъщеря си Екатерина, София, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, дипломати, личности, семейство 

Имена: ,

Народният артист Константин Кисимов заедно с жена си Лиляна и тримата им сина Димитър, Васил и Георги, 1943 г.

 1940-1950, култура и изкуство, семейство, театър 

Имена: , , , ,