1900-1910, бит, мода, семейство

Семеен портрет, неизвестно къде, началото на ХХ век