1800-1900, Пазарджик, бит, семейство

Многочленно семейство от Пазарджик, края на ХIХ век