Всички снимки от семейство ( 212 )

Младоженци, Търново 1915г.

 1910-1920, Велико Търново, бит, мода, сватби, семейство 

Свиждане с войниците, началото на ХХ век

 1910-1920, военни, етнография, семейство 

Вдовица, чийто мъж е загинал във войната и нейните дъщери с портрета му, началото на 20-те години

 1910-1920, бит, мода, семейство 

Младоженци, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бит, военни, лица, сватби, семейство 

Майка със своите синове, началото на ХХ век

 1910-1920, бит, военни, мода, семейство 

Офицери със семействата си, началото на ХХ век

 1910-1920, бит, военни, семейство 

Офицер със семейството си, началото на ХХ век

 1910-1920, бит, военни, семейство 

Баща със своите синове, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, бит, мода, семейство 

Семейна двойка, Русе, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Русе, бит, мода, семейство 

Шестима братя и една сестра, Плевен 1911 г.

 1910-1920, Плевен, бит, семейство