1800-1900, бит, лица, мода, семейство

Семеен портрет, неизвестно къде, края на XIX век